Our future for a digital Union

Our future for a digital Union

Präsenz vun der EST op der Konferenz "Our future for a digital Union" vun der Maison de l’Europe bei eise Partner SECURITYMADEIN.LU am neie C3 ( Cybersecurity Competence Center).

"EST 4 SOCIAL DIGITAL"

D’EST bitt zënter 2016 (gratis) Formatioune fir all Matbierger(innen) a säit 2018 fir Personalvertrieder(innen) iwwert de sozialen Impakt vun der DIGITALISATIOUN un.

Dernière mise à jour